top of page

ALGEMENE

VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling en transactie tussen

de klant en NINA HOUSE OF BEAUTY.

2. TOEPASSING

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Nina House of Beauty en haar klant (‘de klant’), los van eventuele bijzondere voorwaarden, opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, heeft de schriftelijke overeenkomst altijd voorrang. De klant aanvaardt de algemene voorwaarden automatisch bij het plaatsen van een bestelling bij Nina House of Beauty. Bovendien impliceert die aanvaarding dat de klant zich volledig onttrekt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

3. AFSPRAKEN

Kan je om de een of andere reden niet op je afspraak verschijnen, gelieve dan uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen. Wordt die verplichting niet of niet tijdig nageleefd, dan mag NINA HOUSE OF BEAUTY het volledige bedrag aanrekenen voor de afgesproken behandeling.

Komt de klant meer dan 5 min te laat op zijn/haar afspraak, dan mag de behandeling ingekort worden met de die verloren tijd. Als de klant meer dan 15 minuten te laat is, mag NINA HOUSE OF BEAUTY de afspraak annuleren.

4. BETALINGEN

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De klant betaalt onmiddellijk na afloop van de behandeling of na aankoop van producten. Dat kan contant of via Bancontact.

5. VERZENDING

5.1 De bestellingen worden verstuurd met een transportfirma. De klant betaalt de verzendkosten, zoals op de website vermeld.

5.2 Vanaf een aankoopbedrag van € 100 worden bestellingen in principe gratis geleverd per post. Bij bestellingen met een waarde van minder dan € 50, wordt een bijkomende toeslag van € 7.50 incl. btw aangerekend voor transport, administratie en milieu.

5.3 Nina House of Beauty geeft de verwachte leveringstermijnen aan ter informatie en is er verder niet door gebonden. Een eventuele overschrijding van die termijnen kan nooit een aanleiding om zijn de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

5.4 Nina House of Beauty neemt de verantwoordelijkheid op bij een mogelijke beschadiging van de artikelen of bij het verlies ervan tijdens het versturen naar de klant. Zodra de artikelen in ontvangst zijn genomen, gaat die verantwoordelijkheid over op de klant. Indien één of meerdere artikelen zoek zijn geraakt, wordt de klant geacht op eerste aanvraag mee te werken bij het onderzoek. Voldoet de klant niet aan die verplichting, dan heeft Nina House of Beauty het recht de betaalde prijs terug te vorderen.

5.5 De annulering van een bestelling is enkel mogelijk als er voorafgaande schriftelijke toestemming is van Nina House of Beauty. In dat geval wordt de aankoopprijs gecrediteerd. Uitzonderingen zijn producten en goederen die speciaal op vraag van de klant besteld zijn. Die kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aangerekend.

6. RETOURNEREN

De klant kan ongeopende artikelen in de originele verpakking retourneren binnen de 14 dagen. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens moet de klant alle voorwaarden voor terugzending naleven. De kosten voor de retourzending zijn ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en controle van de staat van de artikelen, zal Nina House of Beauty het geld binnen de 14 dagen terugstorten.

Stelt de klant bij door hem bestelde producten zichtbare gebreken vast, dan kan het artikel op kosten van Nina House of Beauty geretourneerd worden binnen de zichttermijn, met een beschrijving van het gebrek. Verborgen gebreken moeten binnen 14 kalenderdagen gemeld worden.

Stuur een product altijd in zijn totaliteit terug. Dat betekent in originele staat én in de originele fabrieksverpakking. Controleer het daarom zoals je dat in de winkel zou doen. Blijkt een product toch beschadigd bij retour, dan zal de vergoeding niet of slechts gedeeltelijk worden teruggestort.

 

Let op: om hygiënische redenen is het wettelijk verboden cosmetica-artikelen te retourneren nadat de verzegeling is verbroken.

7. HERROEPINGSRECHT

Maximum 14 kalenderdagen: dit recht geldt zonder het betalen van een boete of het vermelden van een motief (artikel 46, 2° WMPC). De consument heeft het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering of op het afsluiten van de dienstenovereenkomst.

8. GARANTIE

Nina House of Beauty garandeert dat alle geleverde artikelen bruikbaar en van betrouwbare kwaliteit zijn, conform de specificaties op de webwinkel. De vermelde dagtekening op de factuur/pakbon geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Na ontvangst van de geleverde artikelen wordt de klant verwacht onmiddellijk na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit ervan overeenstemmen met wat werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen de 3 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld worden aan Nina House of Beauty.

Stuurt de klant de artikelen op eigen initiatief terug, dan zijn de transportkosten voor eigen rekening. Nina House of Beauty is in dat geval niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens het vervoer.

Het is de producent/leverancier die de duur en omvang van de waarborg bepaalt voor de door Nina House of Beauty geleverde producten zoals ze vermeld staan op de factuur.

Nina House of Beauty is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van geleverde artikelen, tenzij de klant kan aantonen dat de schade ontstaan is door nalatigheid van Nina House of Beauty.

9. AANSPRAKELIJKHEID

NINA HOUSE OF BEAUTY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Daar vallen bijvoorbeeld onder: diefstal of beschadiging van persoonlijke spullen die de klant meebrengt

naar het instituut.

 

Voor elke behandeling met semipermanente make-up moet de klant een intake-formulier invullen met alle relevante informatie om de gekozen behandeling uit te voeren.

Laatst gewijzigd op: 06 april 2020

bottom of page